ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตอบคำถามประจำเดือนมีนาคม 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลด้วยตนเอง ที่คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 194 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 15 วันหลังทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5% 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน  
 • รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน  30 วัน
 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ กระเป๋า รอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 540 บาท จำนวน 1 รางวัล
 1. คุณผุสสดี อัษฏมงคลกูล
 • รางวัลปลอบใจ จะได้รับ ปากกา รอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 40 บาท จำนวน 10 รางวัล
 1. คุณชาตรี วุฒิปัญญาคม
 2. คุณพรประภา อัศวนิรมล
 3. คุณภัทรา วงษ์พันธ์กมล
 4. คุณวสวัตติ์ จูงใจ
 5. คุณWaraporn Wichaita
 6. คุณเพชรรุ่ง อมตาริยกุล
 7. คุณNitaya Klaykaew
 8. คุณกาญจนา จันทร์เด่นดวง
 9. คุณNipa Piromruk
 10. คุณชนฏ ศรีพรวัฒนา