ดีวาน่า

 

สิทธิพิเศษ เมื่อซื้อ โปรแกรม Organic golden silk royal pampering 
มูลค่า 6,950 บาท รับฟรี อีก 1 ท่าน ทันที

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์:

  • สามารถใช้บริการได้ในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์. เท่านั้น
  • สามารถใช้ได้ที่สาขา Divana nature spa และ Divana divine spa เท่านั้น
  • ต้องโทรจองก่อนเข้ารับบริการ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรดแสดงบัตร ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ 
  • โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิสำหรับการทำทรีทเม้น พร้อมกัน และใช้บริการห้องเดียวกันเท่านั้น
 
ระยะเวลาใช้สิทธิ์: ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562
ช่องทางติดต่อร้าน: Tel: 02 661 6784