รายชื่อผู้โชคดี Airport Codes Quiz with Royal Orchid Plus

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Airport Codes Quiz with Royal Orchid Plus รับรางวัลบัตรกำนัล ทัวร์นำเที่ยว 1 วัน สำหรับ 1 ท่าน จำนวน 2 ใบ ที่จังหวัดภูเก็ต หรือกระบี่ จากเลิฟ อันดามัน มูลค่ารางวัลละ 5,600 บาท จำนวน  10 รางวัล  ได้แก่

 1. คุณ Phonlawat Teanphasuk
 2. คุณ Sunisa pornraksamanee
 3. คุณ Wannaporn Auethaweepol
 4. คุณ Sittidet Anukanchanaweera
 5. คุณ Umaphorn Mishra
 6. คุณ Natalia Nikiforova
 7. คุณธนสิทธิ์ ตั้งอุดมนันทกิจ
 8. คุณ Akarin Vongapirat
 9. คุณ Kitti Satitanon
 10. คุณ Ekaphol Chudabala

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลทัวร์นำเที่ยวสำหรับ นำเที่ยว 1 วัน สำหรับ 1 ท่าน ที่จังหวัดภูเก็ต หรือกระบี่ จากเลิฟ อันดามัน 

 1. บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 2. รอยัล ออร์คิด พลัส ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล
 3. รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรกำนัลสำหรับผู้โชคดีที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางหลังจากทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ การตัดสินใจและการชี้ขาดของ รอยัล ออร์คิด พลัส และ บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. กรุณาโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ผ่าน info@loveandaman.com หรือ +66(0) 250 390 76 และ +66 (0) 888 94890
 8. บัตรกำนัลนี้สำหรับลูกค้า 1 ท่าน สามารถเลือกเดินทางได้เฉพาะเส้นทาง เกาะพีพี&เกาะไผ่/ เกาะสุรินทร์/ เกาะสิมิลัน/ เกาะรอก&เกาะห้า (เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเท่านั้น)

      -เกาะพีพี&เกาะไผ่ เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

      -เกาะสิมิลัน / เกาะสุรินทร์ / เกาะรอก&เกาะห้า เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

  9. 9.1 เกาะพีพี&เกาะไผ่ / เกาะรอก&เกาะห้า ออกเดินทางจากท่าเรือแพแสง จ.ภูเก็ต ฟรีรถรับส่งจากโรงแรมในภูเก็ต โซนเมืองภูเก็ต, ป่าตอง, กะตะ, กะรน, กมลา และสิเหร่ กรณีรับนอกโซน มีค่าบริการรับส่งท่านละ 200 บาท

     9.2 เกาะสิมิลัน/เกาะสุรินทร์ ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ฟรีรถรับส่งจากโรงแรมในเขาหลัก กรณีรับนอกโซนและภูเก็ต มีค่าบริการรับส่งท่านละ 300 บาท

 1. กรณีต่างชาติ เกาะพีพี & เกาะไผ่ / เกาะรอก & เกาะห้า คิดค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานเพิ่ม 400 บาท/เส้นทาง/ท่าน และเกาะสิมิลัน / เกาะสุรินทร์ คิดค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานเพิ่ม 500 บาท/เส้นทาง/ท่าน
 2. โปรแกรมอาจมีเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศ
 3. โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สำหรับความต้องการอาหารมังสวิรัติและการแพ้อาหารอื่นๆ
 4. บัตรกำนัลมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์นำเที่ยวเพิ่มเติม : https://www.loveandaman.com/eat

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลด้วยตนเอง ที่คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 194 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 15 วันหลังทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5% 
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น
 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน  
 5. รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน  30 วัน