Royal Orchid Plus Big Surprise!

รับโอกาสเป็นเจ้าของโบนัสไมล์ 500,000 ไมล์! ร่วมฉลองครบรอบ 25 ปีรอยัล ออร์คิด พลัส ท่านสมาชิกรับโอกาสในการเป็นเจ้าของไมล์สะสมจำนวน 500,000 ไมล์ เพียงลงทะเบียนร่วมสนุก แล้วเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินการบินไทย ระหว่างวันที่  18 ธันวาคม 2561 – 15 กรกฎาคม 2562 โดยทุกเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินการบินไทย จะได้ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับไมล์สะสมจากรอยัล ออร์คิด พลัส จำนวน 500,000 ไมล์ โดยสามารถนำไมล์นี้ไปแลกรางวัลในรายการแลกไมล์สะสมของรอยัล ออร์คิด พลัส

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

 • สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทั่วโลก
 • กรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สมัครได้ที่ www.thaiairways.com/app/rop/enroll/  และสามารถร่วมกิจกรรมได้ทันที
 
 • เป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ลงทะเบียนหมายเลขสมาชิก ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ร่วมสนุกลุ้นรับไมล์สะสมจำนวน 500,000 ไมล์ ทุกๆ ครั้งที่บินกับสายการบินไทยที่ www.ropactivity.com 
 • ทุกเที่ยวบินของการบินไทยที่ทำการบินด้วยเครื่องบินการบินไทย จะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรโดยสาร โดยท่านต้องลงทะเบียน ที่ www.ropactivity.com ยิ่งเดินทางกับการบินไทยมาก ยิ่งเพิ่มโอกาสในการเป็นเจ้าของรางวัลไมล์สะสมมาถ
 • บัตรโดยสารที่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมได้ ต้องเป็นบัตรโดยสารที่ท่านชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 • เฉพาะรหัสชั้นโดยสาร V / W / G / T / K / S / Y / B / M / Q / H / U / C / D / J / Z / F / A / P สามารถร่วมกิจกรรมได้
 • บัตรโดยสารดังต่อไปนี้ ไม่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ได้แก่ บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ บัตรโดยสารที่ถูกยกเลิก บัตรโดยสารที่ขอคืน บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน บัตรโดยสารที่ถูกการปฎิเสธขึ้นเครื่อง  บัตรโดยสารที่ห้ามจำหน่าย บัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภทหรือบัตรโดยสารตามข้อกำหนดของการบินไทย
 • รอยัล ออร์คิด พลัส จะจับฉลากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไมล์สะสม 500,000 ไมล์ จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 • รางวัลไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส นี้ สามารถใช้แลกรางวัลในรายการแลกไมล์สะสมของรอยัล ออร์คิด พลัสได้
 • ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ropactivity.com  
 
 • รอยัล ออร์คิด พลัส จะจับฉลากและพิจารณาเฉพาะสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัสที่ร่วมสนุก โดยกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ดำเนินการถูกต้องตามกติกาเท่านั้น 
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • การจับฉลากถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ของการบินไทยและประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน  1 รางวัลที่ www.ropactivity.com ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการเดินทางในแต่ละเที่ยวบินของท่านที่ทำการบินระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 15 กรกฎารม 2562 ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหน้ากิจกรรม ได้แก่ 

– วันที่เดินทาง (DATE) = วัน/เดือน/ปี (DD/MM/YY)

– เที่ยวบิน (FLIGHT) = TGXXX

– หมายเลขบัตรโดยสาร (ETKT) = 217XXXXXXXXXX (217 และตามด้วยหมายเลข 10 หลัก)

– หมายเลขที่นั่ง (SEAT) = (ตัวอย่าง) 0A/00A

ของรางวัล ไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส จำนวน 500,000 ไมล์ (หมดอายุตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขของทางบริษัทฯ) จำนวน 1 รางวัล  สามารถตรวจสอบรายละเอียดในการใช้ไมล์สะสมได้ที่ www.thaiairways.com/th_TH/rop/Redeeming/Redeeming_Miles2.page?  

*ทั้งนี้ รางวัลไมล์สะสมดังกล่าวไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการเลื่อนสถานภาพของท่านได้

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลที่คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 194 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 15 วัน หลังทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • รางวัลไมล์สะสม 500,000 ไมล์ มีมูลค่า 600,000 บาท ตามอัตราการซื้อไมล์สะสมของรอยัล ออร์คิด พลัส ในปัจจุบัน(1 ไมล์ = 1.20 บาท) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน  
 • รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์จะเครดิตเข้าบัญชีสมาชิกของท่าน หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาโอนเครดิตเข้าบัญชีสมาชิกไม่เกิน  30 วัน
 • รางวัลไมล์สะสมดังกล่าวไม่สามารถนำมาคิดรวมกับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกของท่านได้

หมายเหตุ

 • กิจกรรมการตลาดออนไลน์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีของรอยัล ออร์คิด พลัส  โดยมอบหมายให้ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
 • รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและยอมรับในกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก ตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
 • ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัวของ หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอ ผลจากการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชื่อ และนามสกุล รวมถึงรูปภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และ อื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมได้ที่คุณณัฐธยาน์ โทร 0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์