ลุ้นพักฟรี เมื่อบินชั้นธุรกิจสู่เชียงใหม่

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สำรองที่นั่งบัตรโดยสารชั้นธุรกิจสายการบินไทย(C/D/J/Z) ไปเชียงใหม่และเดินทางระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ลุ้นรับรางวัลบัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน ที่โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ จำนวน 10 รางวัล 1 หมายเลขบัตรโดยสาร ต่อ 1 สิทธิ์ ลงทะเบียนลุ้นรับบัตรห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2562 

*บัตรรางวัลห้องพัก รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่จำนวน 1 คืน สำหรับสองท่านพร้อมอาหารเช้า มูลค่า 20,000 บาท

กติการ่วมสนุก

 • เฉพาะสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ลงทะเบียนร่วมสนุกได้ที่ ropactivity.com ระหว่างวันที่ 1 – 30 มีนาคม 2562
 • ผู้เข้าร่วมสนุกจะต้องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเชียงใหม่ (CNX) ด้วยเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของสายการบินไทย ในชั้นโดยสารธุรกิจ (C/D/J/Z) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 (ไม่รวมเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยสายการบินไทยสมายล์) โดย 1 หมายเลขบัตรโดยสาร จะได้รับ 1 สิทธิ์    ลุ้นรับรางวัลบัตรห้องพักจากโรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ประกาศผลผ่าน ropactivity.com วันที่ 18 เมษายน 2562
 • บัตรโดยสารที่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมได้ ต้องเป็นบัตรโดยสารที่ท่านชำระเต็มจำนวนเท่านั้น บัตรโดยสารที่ ไม่สามารถนำมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ได้แก่  บัตรโดยสารที่ลูกค้าทำการยกเลิกเที่ยวบิน บัตรโดยสารที่ขอคืนเงิน  บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำ บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน บัตรโดยสารที่ถูกการปฎิเสธขึ้นเครื่อง  บัตรโดยสารที่ห้ามจำหน่าย บัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภทหรือบัตรโดยสารตามข้อกำหนดของการบินไทย
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น และจะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน  30 วัน
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน

เงื่อนไขรางวัลบัตรห้องพัก รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

 • ห้องดีลักซ์ 1 คืน รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน สามารถใช้รางวัลได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2562
 • รางวัลบัตรห้องพักไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้
 • กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วันก่อนวันที่จะเดินทางไปถึง
 • รางวัลบัตรห้องพักนี้ห้องพักที่ว่างขณะทำการสำรองห้องพัก
 • กรุณาแสดงรางวัลบัตรห้องพักให้กับพนักงาน Front Desk เมื่อทำการเช็คอิน
 • โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • รางวัลบัตรห้องพักนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดยาว (เทศกาลลอยกระทง, เทศกาลคริสต์มาส, เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลปีใหม่ และอื่นๆ)                    รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ

 1. กิจกรรมการตลาดออนไลน์ครั้งนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย (จำกัด ) มหาชน มอบหมายให้ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด​ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและยอมรับในกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก ตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการ
 4. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5%
 6. พนักงานและครอบครัวของ หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความ  เสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอ ผลจากการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชื่อ และนามสกุล รวมถึงรูปภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ      ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง      แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา      10:00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์