ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรกำนัลห้องพักพร้อมกิจกรรมโฮมสเตย์

 เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่ คุณณัฐธยาน์ โทร 0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 194 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน15 วัน หลังทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5% 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แท
 • รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยูในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากการประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาจัดส่งหลังจากการยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน  30 วัน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับบัตรกำนัลห้องพักพร้อมกิจกรรมโฮมสเตย์ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน จากโครงการ One Night with Locals ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ดูรายละเอียดของที่พักและกิจกรรมได้ที่ https://www.1nightstaywithlocals.com) ดังนี้

 • รางวัลที่ 1  บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ ปางห้า โฮมสเตย์ จ.เชียงราย จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  – คุณวรท จุลภักดิ์
 • รางวัลที่ 2  บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,700 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  – คุณภคณีย์ บุรุษภักดี 
 • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 4,000 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  – คุณอิสรีย์ กวี 
 • รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,600 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ได้แก่
  – คุณดวงสมร เจริญบัณฑิตชัย 
 • รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ บ้านคีรีวงกต จ.อุดรธานี จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  – คุณภัทริชชา ศรีธวัชพงศ์ 
 • รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  คุณอดิศร บุญกอง 
 • รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,500 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  คุณสรญา อุไรจารี 
 • รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ บ้านแหลมกลัด จ.ตราด จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,980 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  คุณสิทธิชัย มาทำมา 
 • รางวัลที่ 9 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ ชุมชนบ่อหิน ฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  คุณรฒดา ศรีจันทร์ 
 • รางวัลที่ 10 บัตรกำนัลห้องพัก สำหรับ 2 ท่าน ณ บ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,700 บาท สำหรับการเข้าพัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารและร่วมกิจกรรมกับชุมชน ได้แก่
  – คุณจินตภา แสงกิตติกร