ทายรหัสตัวย่อสนามบินกับรอยัล ออร์คิด พลัส

รอยัล ออร์คิด พลัส ชวนคุณตอบรหัสตัวย่อสนามบินที่สายการบินไทยบินตรงสู่จุดหมายปลายทางทั่วโลก โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ตอบถูกครบ 8 ข้อ จากคำถามจำนวน 12 ข้อ ลุ้นรับรางวัลบัตรกำนัล ทัวร์นำเที่ยว 1 วัน สำหรับ 1 ท่าน จำนวน 2 ใบ ที่จังหวัดภูเก็ต หรือกระบี่ จากเลิฟ อันดามัน มูลค่ารางวัลละ 5,600 บาท จำนวน 10 รางวัล ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2562 

กติการ่วมสนุก

 • กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ร่วมสนุกที่ ropactivity.com  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2562 
 • สมาชิกจะต้องตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด เมื่อตอบถูกครบ 8 ข้อ (จากคำถามจำนวน 12 ข้อ) จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน ropactivity.com วันที่ 5 มิถุนายน 2562
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลอื่น ๆ ให้กับผู้อื่น โดยจะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน 30 วัน
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลทัวร์นำเที่ยวสำหรับ นำเที่ยว 1 วัน สำหรับ 1 ท่าน ที่จังหวัดภูเก็ต หรือกระบี่ จากเลิฟ อันดามัน 

 1. บัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 2. รอยัล ออร์คิด พลัส ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล
 3. รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรกำนัลสำหรับผู้โชคดีที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางหลังจากทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ การตัดสินใจและการชี้ขาดของ รอยัล ออร์คิด พลัส และ บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. กรุณาโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ผ่าน info@loveandaman.com หรือ +66(0) 250 390 76 และ +66 (0) 888 94890
 8. บัตรกำนัลนี้สำหรับลูกค้า 1 ท่าน สามารถเลือกเดินทางได้เฉพาะเส้นทาง เกาะพีพี&เกาะไผ่/ เกาะสุรินทร์/ เกาะสิมิลัน/ เกาะรอก&เกาะห้า (เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเท่านั้น)

      -เกาะพีพี&เกาะไผ่ เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

      -เกาะสิมิลัน / เกาะสุรินทร์ / เกาะรอก&เกาะห้า เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

  9. 9.1 เกาะพีพี&เกาะไผ่ / เกาะรอก&เกาะห้า ออกเดินทางจากท่าเรือแพแสง จ.ภูเก็ต ฟรีรถรับส่งจากโรงแรมในภูเก็ต โซนเมืองภูเก็ต, ป่าตอง, กะตะ, กะรน, กมลา และสิเหร่ กรณีรับนอกโซน มีค่าบริการรับส่งท่านละ 200 บาท

     9.2 เกาะสิมิลัน/เกาะสุรินทร์ ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ฟรีรถรับส่งจากโรงแรมในเขาหลัก กรณีรับนอกโซนและภูเก็ต มีค่าบริการรับส่งท่านละ 300 บาท

 1. กรณีต่างชาติ เกาะพีพี & เกาะไผ่ / เกาะรอก & เกาะห้า คิดค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานเพิ่ม 400 บาท/เส้นทาง/ท่าน และเกาะสิมิลัน / เกาะสุรินทร์ คิดค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานเพิ่ม 500 บาท/เส้นทาง/ท่าน
 2. โปรแกรมอาจมีเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศ
 3. โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สำหรับความต้องการอาหารมังสวิรัติและการแพ้อาหารอื่นๆ
 4. บัตรกำนัลมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดทัวร์นำเที่ยวเพิ่มเติม : https://www.loveandaman.com/eat

หมายเหตุ

 1. กิจกรรมการตลาดออนไลน์ครั้งนี้ รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน มอบหมายให้ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด​ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและยอมรับในกฎ กติกา และเงื่อนไขการร่วมสนุก โดยตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการ
 4. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5%
 6. พนักงานและครอบครัวของ หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชื่อ และนามสกุล รวมถึงรูปภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)